Laden Evenementen

DA-band

“DA-band” staat voor “Data Analytics-band”. Je moet het uitspreken als ‘dé band’, omdat het de enige band is die volledig uit data-analisten bestaat in de adviespraktijk van PwC. De leden van de DA-band komen uit drie verschillende continenten en brengen ook nummers uit elk van die continenten. Het repertoire van de DA-band bevat teksten in vijf verschillende talen. In tijden waarin een multiculturele samenleving onder druk staat, is ons motto dat samen muziek maken een mooie manier is om verschillende culturen met elkaar te verbinden. Het is gemakkelijker om in een vreemde taal te zingen dan te spreken. Je ervaart een andere cultuur echt door de muziek uit die cultuur te spelen.

Dat we allemaal een data-analytische achtergrond hebben is geen toeval: we zijn gewend om te verbinden via wiskunde, statistiek en programmeren, die – net als muziek – eveneens universele talen zijn. Bovendien is muziek van nature erg wiskundig. Een gevoel van evenwicht en harmonie in muziek ontstaat bijvoorbeeld wanneer de verhouding van de lengtes van muzikale frasen gelijk is aan de gulden snede, die voortkomt uit de Fibonacci-reeks (1,1,2,3,5,8,13,… ). Het is geen toeval dat terts, kwint (5), octaaf (8) de belangrijkste intervallen in de muziek zijn. Een volledig octaaf bestaat uit 13 helften. Als je een gitaarsnaar aanslaat, deze halverwege vastzet en opnieuw aanslaat, ontstaat er een geluid dat een octaaf hoger is.

De samenstelling van de DA-band is als volgt: Guinnevere Faas (muzikale lead, zang & bas, hoewel ze een pianoachtergrond heeft), Floor van Lieshout (zang & sax), Beau Furnee (drums, hoewel hij een pianoachtergrond heeft), Sophia Malnight- Alvarez (zang, hoewel ze een pianoachtergrond heeft), Aya Fujiwara (gitaar), Michiel van der Meijden (technicus), Jacques de Swart (piano, muziekliefhebber en leverancier van partituren, akkoordenschema’s en pizza).

De beste manier om meer te weten te komen over de DA-band is ons zien spelen in Casablanca aan de Zeedijk 26E op 6 maart om 20:30 uur!

++++++++

“DA band” stands for “Data Analytics band”. It should be pronounced as “thé band”, because it is the only band that consists completely of data analysts in the consulting practice of PwC. DA band’s members originate from three different continents and also perform songs from every one of those continents. DA band’s repertoire has lyrics in five different languages. In times where a multicultural society is under pressure, our motto is that making music together is a great way to connect different cultures. It is easier to sing than speak in a foreign languague. One really experiences another culture by playing the music from that culture.
That we all have a data analytical background is no coincidence: we are used to connect via mathematics, statistics and programming, which are – just like music – universal languages as well. Also, music is very mathematical by nature. For example, sense of balance and harmony in music is created when the ratio of the lengths of musical phrases equals the golden ratio, which stems from the Fibonacci sequence (1,1,2,3,5,8,13,…). It is no coincidence that third, fifth (5), octave (8) are the most important intervals in music. A full octave consists of 13 halves. If you  strike a guitar string, and then fix it half way and strike it again, it will create a sound that’s one octave higher.
DA band’s composition is as follows: Guinnevere Faas (musical lead, vocals & bass, although she has a piano background), Floor van Lieshout (vocals & sax), Beau Furnee (drums, although he has a piano background), Sophia Malnight-Alvarez (vocals, although she has a piano background), Aya Fujiwara (guitar), Michiel van der Meijden (technician), Jacques de Swart (piano, music enthusiast and provider of scores, chord schemes and pizza).
The best way to get to know more about DA band is come to see us play in Casablanca at the Zeedijk 26E on March 6, 20:30!

datum:

6 maart om 20:30

kosten:

Gratis
Casablanca, Zeedijk 26E
Amsterdam, Noord Holland 1012 AZ Nederland